Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

XII C 324/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu


Opis Sprawy:

20.12.2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (XII C 324/18, SSO Izabela Cieślińska) wydał wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A. umowy dawnej Nordei (Nordea Habitat z 2007 r.), w którym:
1. pozbawił wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 200 tys. zł,
2. zasądził na rzecz klienta zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 14417 zł.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na nieokreśloną kwotę kredytu. Niezależnie od powyższego Sąd zwrócił również uwagę na abuzywność postanowień umownych określających zasady uruchomienia kredytu i spłaty rat kredytowych.