Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

XII C 592/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Krzysztof Rudnicki, sygn. akt XII C 592/18) ustalił, że umowa kredytu byłego Nordea Banku (umowa Nordea-Habitat, obecnie PKO BP S.A.) jest nieważna i zasądził na rzecz powoda zwrot wszystkich wpłat związanych z tą umową (zastosowano zasadę dwóch kondykcji).