Wyrok SR dla Warszawy Mokotowa w sprawie XVI C 3400/17: umowa Nordea z 2009r. uznana za nieważną.