02.06.2020 Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Ewa Jończyk ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny i zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 330 tys. zł (sumę rat kapitałowo-odsetkowych spłaconych przez nich do tej pory). Sygn. akt III C 266/18