Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

I C 481/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Łodzi


Opis Sprawy:

Wyrok wydany przez wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 28.02.2020 r. sygn. akt I C 481/17

Sąd w sentencji wyroku stwierdził nieważność umowy kredytowej