Wyrok wydany przez wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 28.02.2020 r. sygn. akt I C 481/17

Sąd w sentencji wyroku stwierdził nieważność umowy kredytowej