Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXV C 2864/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Pozew hybrydowy – odfrankowione 7 umów

Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2864/18, SSO Tomasz Gal.

Sąd uznał, że umowy są bezskuteczne w zakresie indeksacji, ale mogą być wykonane w oparciu o oprocentowanie LIBOR plus marża odsetkowa określona w umowie.