Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXV C 2816/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Wyrok z dnia 27.05.2020 r. Raiffeisen Bank International, Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 2816/18, SSO Paweł Duda)
Odfrankowił umowę kredytową Raiffeisen Bank oraz zasądził całość nadpłat ponad 90 000 zł, wraz z odsetkami liczonymi 14 dni od doręczenia pozwu stronie pozwanej,