Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXV C 2821/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

7 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie SSO Paweł Duda wydał wyrok zasądzający od Raiffeisen Bank International A.G. na rzecz kredytobiorcy kwotę 144.987,37 zł oraz ustalił wysokość salda kapitału pozostającego do spłaty. Sąd uznał, że umowa pomimo występowania w niej klauzul niedozwolonych w zakresie zasad indeksacji do kursu CHF jest ważna, ale winna zostać uznana za umowę kredytu złotówkowego oprocentowanego wg LIBOR. Nadto, Sąd zgodnie z żądaniem Powódki ustalił wartość kapitału pozostającą do spłaty, co ma na celu uregulowanie zasad spłaty kredytu po uprawomocnieniu się wyroku.