Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXVC 3104/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

W dniu 23 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVC 3104/18 ogłosił wyrok w którym uznał umowę kredytu w całości za nieważną. Sprawa ta zasługuje na szczególną uwagę ponieważ Sąd postanowił zamknąć przewód sądowy już na 1 rozprawie.