30.06.2020 r. Wyrok – Raiffeisen (d. Polbank) umowa nieważna, teoria 2 kondykcji.
SSR Paulina PIekarek (SR Warszawa Wola).
Sygn. I C 1280/19