Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

XXV C 2893/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

05.02.2020 Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 2893/19 w sprawie p-ko Raiffeisen Bank International AG

I. Oddalił powództwo o zapłatę, gdyż kredytobiorcy zapłacili na rzecz banku mniej niż otrzymali;
II. Ustalił, że umowa kredytu indeksowanego d. Polbank EFG jest nieważna.
III. Zasądził od Raiffeisen na rzecz powodów kwotę zwrot kosztów procesu.

Umowa jest nieważna bez względu na ustalanie kursów walut. Regulamin nie zawiera obiektywnych przesłanek do ustalenia kursów. Umowa jest sprzeczna z obowiązkiem zobowiązaniowym. Informacja o ryzyku nie ma w tej sprawie znaczenia ponieważ powódka zeznała że jako pracownik banku wiedziała o ryzyku.