Sąd Okręgowy w Warszawie. Sędzia Anna Zalewska. Syg. XXV C 2838/18

Wygrana z Raiffeisen (Polbank). Umowa indeksowana z 2008.
Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Zasadził od pozwanego Raiffeisen  wszystkie kwoty wpłacone do banku licząc 10 lat wstecz od dnia złożenia pozwu w PLN i CHF, w tym składki ubezpieczeniowe