Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen

XXV C 133/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

02.03.2020 w Warszawie w SO Wydział XXV Cywilny – unieważnienie umowy Raiffeisen . Sygnatura XXV C 133/19. Stwierdzenie nieważności umowy dawnego Polbanku.