02.03.2020 w Warszawie w SO Wydział XXV Cywilny – unieważnienie umowy Raiffeisen . Sygnatura XXV C 133/19. Stwierdzenie nieważności umowy dawnego Polbanku.