Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Santander

I C 1213/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Krakowie


Opis Sprawy:

Umowa kredytu indeksowanego  kursem CHF „odfrankowiona”

Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1213/17, sędzia Edyta Żyła) w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. uznał, że:

1) klauzule przeliczeniowe oraz mechanizm indeksacji są niedozwolone i powinny zostać wyeliminowane z umowy;

2) nie ma jakichkolwiek podstaw do zastępowania wadliwych postanowień jakimkolwiek czynnikiem, wynikającym czy to ze zwyczaju, czy z przepisów prawa; prosty skutek w postaci braku związania danym postanowieniem;

3) umowa może istnieć po usunięciu indeksacji; rozliczenia stron następują z uwzględnieniem kwoty w PLN oraz pozostałych, niewadliwych postanowień umowy, w tym dot. oprocentowania;

4) przy takich założeniach, w tej konkretnej sprawie, nie istniało zadłużenie powodów, a posiadali oni znaczną nadpłatę, która uniemożliwiała skuteczne wypowiedzenie umowy i prowadzenie egzekucji na podstawie BTE zaopatrzonego w klauzulę wykonalności;

5) tytuł wykonawczy należało pozbawić wykonalności w całości;

6) w zakresie wyliczeń wartości nadpłaty przy wariancie „odfrankowienia” – z uwagi na zakwestionowanie przez pozwanego samej zasady prawnej tkwiącej u podstaw wyliczeń bez wskazania konkretnych wad wyliczeń kredytobiorców i braku przedstawienia wyliczenia przez bank, sąd przyjął kwotę podaną przez pełnomocnika powodów, uznając ją za bezsporną.