Unieważnienie umowy kredytu Santander ( umowa Kredyt Bank ), Teoria dwóch kondykcji
XXV C 1060/17 sędzia Anna Zalewska