31.01.2020r, Sąd Okręgowy we Wrocławiu – unieważnienie umowy kredytu Santander Bank Polska S.A.(Kredyt Bank- umowa ekstralokum)
XII C 1402/18
Teoria dwóch kondykcji