Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Santander Bank

XII 1270/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy Wrocław


Opis Sprawy:

28.02.2020 Sąd Okręgowy Wrocław, sygn. akt XII 1270/18 – unieważnienie umowy Santander Bank

Ustne motywy rozstrzygnięcia: konstrukcja umowy, pozwala na postawienie tezy, że nie doszło do konsensusu co do charakteru tej umowy, czy ta umowa ma charakter denominowany czy indeksowany do waluty, już samo to powoduje, że treść umowy zgodnie z przepisami prawa jest nieprzejrzysta, umożliwienie jednej ze stron kształtowania w sposób dowolny rozmiaru zobowiązania i sposobu wykonywania przez drugą stronę, nie tylko powinno być traktowane jako postanowienia o charakterze niedozwolonym, ale mamy tu do czynienia z postanowieniami sprzecznymi z istotą zobowiązania.