Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Santander

XII C 1330/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu


Opis Sprawy:

Santander – odfrankowienie umowy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wyrok z dnia 26.11.2019 r., sygn. akt XII C 1330/18.

Sąd uznał, że nie było podstawy do wypowiedzenia kredytu, gdyż na dzień wypowiedzenia umowy kredytobiorcy mieli nadpłatę. W uzasadnieniu Sąd uznał, że umowa ma postanowienia abuzywne, jednak nie są to świadczenia główne, a poboczne, służą jedynie do przeliczenia kwoty kredytu i rat na CHF i dlatego umowa może trwać jako kredyt PLN ze stawką LIBOR.
Sąd uznał, że nie ma ustawowego zakazu aby do kredytów „złotowych” stosować stawkę LIBOR.