Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Kredyt Bank

II Ca 1547/18

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy uchyla niekorzystny dla frankowicza wyrok w sprawie kredytu dawnego Kredyt Banku!

15.01.2020 r. w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK i Kredyt Bank) Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnia apelację i  uchyla do ponownego rozpatrzenia niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok sądu I instancji.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn.II Ca 1547/18, SSO Małgorzata Brulińska spr.) w ustnym uzasadnieniu dzisiejszego orzeczenia wskazał, że doszło nie nieuzasadnionego oddalenia powództwa kredytobiorcy (sprawa dotyczy kredytu indeksowanego kursem CHF dawnego Kredyt Banku). Uznał, że sąd oddalając wniosek o opinię biegłego oraz uznając umowę kredytu za ważną i skuteczną w całości nie rozpoznał istoty sprawy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia (SSR Paweł Kwiatkowski) w sprawie I C 3/18 uznał bowiem błędnie, że nie może istnieć konstrukcja kredytu PLN z oprocentowaniem LIBOR 3M + marża (co z kolei, jak wiemy, dopuścił TSUE w wyroku z 3 października 2019 r.).

Sprawa wraca więc do sądu I instancji celem prawidłowego jej przeprowadzenia