Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO S.A

I C 813/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Gdańsku


Opis Sprawy:

30.01.2020 SĄD OKREGOWY W GDAŃSKU – unieważnienie umowy PKO S.A. sygn akt I C 813/18 kredyt denominowany z 2005r.

Sąd uznał, że umowa jest niezgodna z art. 69 ustawy Prawo Bankowe. Kredytobiorca w momencie podpisania umowy nie wiedział jaką kwotę otrzyma z banku i nie wiedział jaką kwotę jest zobowiązany oddać bankowi.