Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

XVIII C 2299/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy w Łodzi


Opis Sprawy:

Sąd Rejonowy w Łodzi, wyrok z 18.11.2019 r., XVIII C 2299/18. SSR Monika Skibińska.

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 66.346,18 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu nadpłaty oraz ustalił nieważność poszczególnych postanowień umowy w przedmiocie mechanizmów waloryzacji kredytu.