Bank Millenium! Unieważnienie umowy

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 06.11.2019 r., sygn. akt IIIC 404/17. SSO Ewa Suchecka Bartnik.