Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Nazwa banku: Millennium

Sygnatura: III C 611/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd: Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Dzisiaj, to jest 12 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Ewa Suchecka-Bartnik, III C 611/17) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF z lipca 2008 r. zawarta z Bank Millennium S.A. jest nieważna oraz zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwot zapłaconych do tej pory przez kredytobiorców bankowi.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.