Santander (umowa Kredyt Banku/Ekstralokum)
Umowa jest nieważna

Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrok z 02.04.2019 r., sygn. akt XVIII C 97/18