BOŚ Bank – umowa nieważna (k. denominowany) Wyrok zapadł przed wyrokiem TSUE C-260/18

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 03.09.2019 r., sygn. akt XXV C 545/18. SSO Anna Błażejczyk.