Zwycięstwo: FRANKOWICZA

BOŚ Bank

XXV C 545/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

BOŚ Bank – umowa nieważna (k. denominowany) Wyrok zapadł przed wyrokiem TSUE C-260/18

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 03.09.2019 r., sygn. akt XXV C 545/18. SSO Anna Błażejczyk.