Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Nazwa banku: Bank Bph

Sygnatura: VI C 688/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd: Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia


Opis Sprawy:

Poległ BPH (umowa GE Money) – umowa jest nieważna. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, wyrok z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt VI C 688/18. SSR Łukasz Mrozek.