Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Noble Bank

XXV C 2393/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Umowa jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 08.11.2019, sygn. akt XXV C 2393/17. SSR (del.) Kamil Gołaszewski.