mBank – umowa unieważniona

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia z dnia 18.11.2019 r., I C 2631/18.SSR Renata Jabłońska.