Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

III C 1284/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Padł PKO BP (um. Nordea Habitat – k. denominowany)

Umowa nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 31.10.2019 r., sygn. akt III C 1284/18. SSO Agnieszka Rafałko.