Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

XXIV C 1239/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

PKO BP – Własny Kąt Hipoteczny/2007 – kredyt denominowany

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 5 listopada 2019 r., sygn. akt XXIV C 1239/18. SSO Krzysztof Tarapata