Wygrana z Raiffeisen bank (odfrankowienie)

Data:

Dnia 07 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, w składzie:

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa L. J.

przeciwko (…) z siedzibą w W.(…) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

o zapłatę

1.  Zasądza od pozwanego (…) z siedzibą w W.(…) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powoda L. J.:

a.  kwotę 47 517,17 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemnaście złotych siedemnaście groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 45 534,13 zł (czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote trzynaście groszy) za okres od 29 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 1 983,04 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote cztery grosze) od dnia 13 października 2018 r. do dnia zapłaty,

b.  kwotę 25 807,49 CHF (dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedem franków szwajcarskich czterdzieści dziewięć centów) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 29 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty.

2.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie.

3.  Zasądza od pozwanego (…) z siedzibą w W.(…) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz powoda L. J. kwotę 7 917,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

4.  Nakazuje pobrać od pozwanego (…) z siedzibą w W.(…) (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 4 523,16 zł (cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów sądowych wyłożonych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa.

Sygn. akt XXV C 2910/18

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych nadal rośnie

W ostatnim czasie liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach...

Ugody frankowe dla frankowiczów: Czy warto zawierać ugody z bankami?

W mediach trwa intensywna kampania sektora bankowego zachęcająca frankowiczów...

Frankowicze w Polsce – Wzrost liczby pozwów przeciwko bankom o 30 procent

W Polsce trwa lawina pozwów frankowiczów przeciwko bankom. W...

Prognoza kursu franka CHF na 2024 r. Co czeka Frankowiczów?

Kurs franka szwajcarskiego jest tematem, który budzi duże zainteresowanie...