PKO BP – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie PKO BP.

Unieważnienie kredytu PKO BP / Odfrankowienie

PKO Bank Polski, czyli największy bank uniwersalny w Polsce, również dał się ponieść fali kredytów frankowych i oferował swym klientom przede wszystkim kredyty denominowane w ramach programu „Własny kąt hipoteczny”. Jak się jednak można było tego spodziewać, skoro już bank „poszedł” w kredyty frankowe, to niestety nie zadał sobie trudu by postanowienia umowy doprecyzować, lecz zapisy umowy ukształtował w sposób podobny jak banki konkurencyjne, a więc w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami, i z tego powodu możesz teraz w sądzie walczyć z PKO BP o unieważnienie zawartej umowy.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa PKO Bank Polski zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych ( nie sp. z o.o. lub s.a !!! ) z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka. W osobnym artykule opisujemy Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

W umowach PKO Banku Polskiego za niedozwolone uznaje się przede wszystkim zapisy dotyczące wypłaty udzielonego kredytu, bo choć w umowie kwota kredytu wyrażona została we frankach szwajcarskich, to jednak wypłata środków na podstawie kredytu następowała już w złotówkach, umowa wskazaną kwestię regulowała więc w następujący sposób: „Kredyt może być wypłacany (…) w walucie polskiej- na finansowanie zobowiązań w kraju. (…) W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

Zapisy niedozwolone w umowie PKO BP

Jeżeli więc, zaciągnąłeś kredyt po to by zakupić mieszkanie lub dom, to oczywistym jest, że chodziło o finansowanie zobowiązań w kraju, więc kredyt musiał zostać wypłacony w złotówkach, a skoro kwota kredytu w umowie określona została we franku szwajcarskim, to zgodnie z zacytowanymi postanowieniami umowy, przyznane kredytobiorcy środki musiały zostać przeliczona na złotówki. Przeliczenie odbywało się natomiast na podstawie kursu kupna waluty, zgodnie z tabelą banku, i właśnie w tym zakresie i z tego powodu wskazany zapis uznaje się za niedozwolony, gdyż ową tabelę bank tworzył tak naprawdę według własnego uznania. Takimi regulacjami zostały więc naruszone interesy kredytobiorcy i są one sprzeczne z dobrymi obyczajami, gdyż bank przeliczenia dokonywał arbitralnie i kredytobiorca dopóki nie otrzymał środków z udzielonego kredytu, to tak naprawdę nie wiedział jaką kwotę finalnie bank mu wypłaci.

Spłata kredytu została natomiast regulowana w umowie przez PKO BP dwojako, w zależności więc od umowy, zapisy dotyczące spłaty różnie brzmiały, jednakże zamierzenie obydwóch rodzajów postanowień był taki sam. Spłata zobowiązania następowała w oparciu o następujące zapisy: „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z (…) ROR- środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów” lub „Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).” W obydwóch przypadkach Bank zastrzegł sobie prawo do przeliczania wymagalnej raty kredytu według kursu ze swojej tabeli, sytuacja jest więc analogiczna jak w przypadku wypłaty kredytu, takie regulacje również zatem uznaje się za niedozwolone i mogą prowadzić do unieważnienia zawartej umowy.

Zapisy niedozwolone w umowie PKO BP

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów – Kalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

Jak zostało powyżej wskazane, frankowe umowy kredytowe PKO BP można unieważnić i właśnie takie wyroki najczęściej przeciwko PKO BP zapadają. W orzeczeniu z dnia 14 grudnia 2018 r., sygn. akt: XII C 752/18, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, unieważniając zawartą umowę stwierdził, że „Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości w odniesieniu do żądanej kwoty tytułem zwrotu spełnionych przez powodów na rzecz banku świadczeń związanych ze spłatą rat kredytowych, tak w części kapitałowej jak odsetkowej, jako nienależnych. (…) Wynika to z zawarcia w umowie postanowień, jakie muszą być uznane za niedozwolone w rozumieniu art. 385 (1) – 385 (3) k.c. interpretowanego w świetle dyrektywy 93/13 EWG z 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w sposób uwzględniający cel tejże dyrektywy.” Z kolei w wyroku z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt: XVI C 716/17, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, zawarł następujące stwierdzenie „Reasumując, Sąd uznał, iż obydwie kwestionowane klauzule wzorca umowy były abuzywne, jako że nie dotyczyły głównych świadczeń stron, nie były jednoznaczne (w zakresie opisania mechanizmów ustalania kursu), nie były indywidualnie uzgodnione, a poprzez pozbawienie powódki jakichkolwiek możliwości przewidzenia zmiany kursów ustalanych przez Bank, została pozbawiona możliwości podjęcia warunkowanej ekonomicznie decyzji, czy daną ratę spłacać po kursie Banku czy też bezpośrednio w walucie kredytu”, i tutaj Sąd również dokonał unieważnienia zawartej umowy kredytowej. Inne wyroki znajdziesz w naszej Bazie Wyroków Frankowiczów

5 komentarzy

 1. Justyna

  Czy każda umowa PKO BP ma takie zapisy niedozwolone? I czy każdą taką sprawę da się wygrać z bankiem? Ile to trwa?

  Odpowiedz
  • Lukasz Nowak

   Zapisy niedozwolone ma każda ale same klauzule abuzywne to nie wszytko – choć niejedna amatorska kancelaria frankowa powie inaczej. Zapisy niedozwolone to początek ale dobry prawnik musi jeszcze zbadać stan faktyczny i okoliczności zawarcia umowy oraz okoliczności jakie wystąpiły później. Musisz mieć status konsumenta inaczej z bankiem nie wygrasz bo część przepisów zapewniających ochronę nie dotyczy przedsiębiorców

   Odpowiedz
   • Kuba

    A jaka kancelaria jest dobra do spraw z PKO BP?

    Odpowiedz
    • Gość

     Top kancelaria frankowa to Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawi z Warszawy. Z PKO BP mają bardzo wiele sukcesów. Zobacz sobie na ich stronie

     Odpowiedz
 2. Baron

  Ile jest wygranych spraw frankowiczów przeciwko PKO BP ? W sumie wszystkich wygranych prawomocnie?

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.