Wykreślenie hipoteki i kredyt we frankach

Data:

Rok 2022 okazał się przełomowy pod względem składanych pozwów, dotyczących kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Spowodowane jest to stale wzrastającym kursem franka szwajcarskiego, co z kolei wiąże się ze wzrostem rat kredytów hipotecznych, a obecna, niepewna sytuacja ekonomiczna i wysoka inflacja są dodatkowymi przesłankami do wnoszenia pozwów sądowych.

Kredyty hipoteczne udzielane we frankach szwajcarskich dzielą się na 2 typy

1. Kredyt indeksowany charakteryzuje się zawarciem kredytu w konkretnej walucie, jednak jego obliczenie zachodzi w oparciu o kurs innej waluty. W praktyce mechanizm ten wygląda w ten sposób, że suma, na jaką został zawarty kredyt podana jest w polskich złotych, natomiast jego indeksacja odbywa się do franka szwajcarskiego, to znaczy, że w przeddzień wypłaty kwoty klientowi przeliczana jest ona na inną walutę, w tym przypadku frank szwajcarski.

Spłacanie takiego kredytu zachodzi w walucie obcej i jest bezpośrednio zależne od aktualnego kursu waluty (frank szwajcarski), w jakiej została zawarta umowa kredytowa. Sytuacja jest korzystna dla kredytobiorców, kiedy kurs walutowy maleje, jednak znacznie częściej zmiana odbywa się w drugą stronę i kurs wzrasta. Ryzyko wynikające z wzięcia kredytu indeksowanego polega na wzroście rat, co jest niemal pewne, zwłaszcza w przypadku długoterminowych spłat. 

2. Kredyt denominowany – charakteryzuje się zawarciem umowy i wyznaczeniem wysokości kredytu w walucie obcej, natomiast wypłata oraz spłata środków odbywa się w polskich złotych, na podstawie kursu walut obowiązującego w momencie zawarcia umowy kredytowej. Nie pozwala to jednoznacznie określić otrzymanej kwoty w złotówkach, ponieważ uzależnione jest to od wyliczeń w dniu uruchomienia takiego kredytu. Niekorzystna zmiana kursu walut może przyczynić się do otrzymania niższej kwoty, niż ta która widniała we wniosku. 

Pozwy wpływające obecnie do sądów dotyczą chęci unieważnienia umów kredytowych.

Usunięcie hipoteki – w jakich przypadkach?

Hipoteka na nieruchomości stanowi rodzaj zabezpieczenia kredytów, w przypadku gdyby kredytobiorca postanowił zaprzestać spłacanie wziętego kredytu. Bank w momencie zawarcia umowy kredytowej staje się właścicielem zakupionej nieruchomości, co przestaje obowiązywać, gdy kredytobiorca całkowicie spłaci pobrane zadłużenie.

Unieważnienie umowy kredytowej przez Sąd I Instancji nie jest równoznaczne z usunięciem hipoteki. Konieczne do tego jest zapadnięcie prawomocnej decyzji i zakończenie sprawy po tym, gdy nie zostały wniesione apelacje którejkolwiek ze stron konfliktu bądź zostały one odrzucone w wyniku wydania wyroku oddalającego przez Sąd I Instancji.

Jakie kroki podjąć w celu usunięcia hipoteki?

Po tym jak prawomocny wyrok Sądu I Instancji unieważnił kredyt hipoteczny, hipoteka również zostaje unieważniona. Jednak do jej całkowitego zniknięcia z księgi wieczystej potrzebne jest podjęcie kilku kroków w postaci złożenia wniosku, ponieważ nie zachodzi to w sposób automatyczny. 

Wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej – podstawowe informacje 

1. Wniosek należy złożyć w oparciu o formularz KW-WPIS, który dodatkowo powinien zawierać: oświadczenie wierzyciela z wyrażoną zgodą na usunięcie hipoteki oraz upoważnienie osób, które podpisały się pod wyżej wymienionym oświadczeniem i potwierdzenie uiszczenia zapłaty sądowej, która wynosi 100 złotych.

Opłaty dokonać można: bezpośrednio w kasie sądu, za pośrednictwem przelewu na wskazany numer bankowy sądu, jako znak opłaty sądowej (możliwość zakupu w sądzie bądź internetowo)

2. Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki odbywa się w oddziale ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, odpowiedzialnym za księgę wieczystą nieruchomości kredytobiorcy, co jest analogiczne do położenia geograficznego tejże nieruchomości. Istnieje możliwość osobistego złożenia wniosku bądź listownie. Internetowe złożenie wniosku na ten moment nie jest możliwe.

Co w sytuacji odrzucenia wniosku o usunięcie hipoteki? 

Istnieje prawdopodobieństwo, że pomimo unieważnienia umowy kredytowej na mocy prawomocnego wyroku taki wniosek zostanie oddalony przez sąd wieczystoksięgowy, ze względu na brak zgody banku na usunięcie hipoteki. Rozwiązaniem tej sytuacji jest odwołanie się od decyzji.

Istnieją 2 rodzaje odwołania, które zależne są od tego, kto był oddalającym wniosek – referendarz sądowy lub sąd. W przypadku tego pierwszego przysługuje złożenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego, a z kolei w przypadku drugiego jest to apelacja.

Rozpatrzenie wniosku o usunięcie hipoteki

Wykreślenie hipoteki następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dany sąd. Oceniana jest wtedy treść zawarta we wniosku oraz jego forma, wraz z załączonymi dokumentami.

Wniosek zostaje oddalony w przypadku, gdy nie ma przesłanek do jego zatwierdzenia.

Oczekiwanie na decyzję sądu wynosi do kilkunastu miesięcy, a zawiadomienie odbywa się drogą pocztową. Ponadto dostępna jest internetowa weryfikacja wykreślenia z księgi wieczystej w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kredyty Frankowe w 2024: Sposoby na Unieważnienie Umowy i Odzyskanie Nadpłat

Zmaganie się z kredytami frankowymi stało się dla wielu...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej w Warszawie może wydawać się...

Czy opłaca się podpisać ugodę z bankiem za kredyt we frankach w 2024 roku?

Decyzja o podpisaniu ugody z bankiem w kwestii kredytów...

Unieważnienie umowy frankowej – co to oznacza? Jakie skutki niesie?

Kredyty we frankach szwajcarskich, które stały się gorącym tematem...