Zwycięstwo: BANKU

Deutsche Bank

V ACa 425/19

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

24.01.2020 r. , V ACa 425/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie

SA podziela ustalenie SO. Jest to umowa denominowana, której walutą jest frank szwajcarski. W tej sprawie nie zachodzą żadne przesłanki, które mogłyby uzasadnić ustalenie, ze umowa ta jest nieważna i skutkować zasądzeniem na podstawie art. 405 i 410 KC.

  • Powodowie wypełnili wniosek kredytowy gdzie wyraźnie określili walutę w jakiej chcą zaciągnąć kredyt. I był to frank szwajcarski. Także w treści umowy wskazano walutę. SO słusznie zwrócił uwagę, ze zabezpieczenie hipoteczne było w walucie. Ograniczenie egzekucji było w walucie. Pobrana prowizja była w walucie. SO wszystkie najważniejsze okoliczności wziął pod uwagę i były to okoliczności takie, ze był to kredyt denominowany w walucie obcej.
  • SA podziela stanowisko strony powodowej, ze postanowienia umowne, które mówią o tym, jaki kurs trzeba stosować i pozwalają bankowi stosowac własny kurs nie wskazując sposobu wyliczenia tego kursu, są abuzywne, to nie ulega wątpliwości. To, ze abuzywność ocenia się na datę zawarcia, tez nie ulega wątpliwości. Jednak po usunięciu tych abuzywnych postanowień umowę można nadal wykonywać.
  • Powodowie mieli możliwość spłacania tego kredytu we frankach.
  • Powodowie nie byli w żaden sposób ograniczeni we wskazaniu rachunku, na który ma zostać wypłacona kwota kredytu. Mogli ten rachunek wskazać dowolnie. Mógł to być rachunek bankowy, złotowy. Wskazali taki rachunek jaki chcieli. Nie zostało dowiedzione, ze zostali w jakikolwiek sposób ograniczeni przez stronę pozwaną.