Zwycięstwo: BANKU

Deutsche Bank

I ACa 196/19

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

Apelacja konsumentów przeciwko Deutsche Banku oddalona.
I ACa 196/19

Apelacja od wyroku

Wyrok z dn. 14.11.2018, SO Warszawa wygn. I C 1261/16