Wyrok Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dnia 13.01.2020 r. IACa 1205/18 sprawa p-ko Santander Polska Bank SA – unieważnienie umowy kredytowej.