Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Santander

IACa 1205/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Poznaniu


Opis Sprawy:

Wyrok Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dnia 13.01.2020 r. IACa 1205/18 sprawa p-ko Santander Polska Bank SA – unieważnienie umowy kredytowej.