Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Bank BPH S.A

II Ca 1382/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Okręgowy Szczecin


Opis Sprawy:

05.03.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zasadził na rzecz kredytobiorcy zwrot pieniędzy i stwierdził, ze umowa jest nieważna. Sąd stwierdził, iż w umowie są nieuczciwe postanowienia umowne i po ich usunięciu umowy nie można wykonywać.