W dniu 20.05.2020 r. SA w Warszawie (I ACa 581/19) zmienił całkowicie wyrok SO w W-wie i uwzględnił w całości powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko Deutsche Bank Polska. Sąd przyjął abuzywność klauzul przeliczeniowych oraz brak wystarczającej informacji o ryzyku walutowym. Prawomocna wygrana frankowiczów z Deutsche Bank