Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

VI ACa 533/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

12 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI ACa 533/18 oddalił apelacje obu stron i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r. XXV C 546/16, w który Sąd Okręgowy uznał, że umowa d. Getin Banku jest ważna, ale powinna być wykonywana z pominięciem indeksacji kursem CHF i zasądził na rzecz powodów zwrot nadpłaconych rat kredytu.