Getin Bank – prawomocne odfrankowienie kredytu VI ACa 817/18

Data:

 08.01.2020
VI ACa 817/18
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Wyrok XXV C 808/17 utrzymany w apelacji.
Wg sędziego apelacja była w całości bezzasadna.
Wyrok z I instancji to PLN+LIBOR
Kredytobiorcą konsument, pracownik naukowy WPiA w Warszawie, dr nauk prawnych.
Wyrok 1. instancji
I. zasądza od (…) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. B. kwotę 51.247,44 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 10 maja 2017 r. do dnia zapłaty;
II. oddala powództwo w pozostałej części;
III. zasądza od (…) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. B. kwotę 3.868,56 zł (trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania;
IV. nakazuje pobrać od B. B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 164,11 zł (sto sześćdziesiąt cztery złote jedenaście groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;
V. nakazuje pobrać od (…) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 301,84 zł (trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

TSUE i Kwestia Kredytów Frankowych: Jak Trybunał Wpływa na Los Kredytobiorców?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), mający siedzibę w Luksemburgu,...

Frankowicze Banku Millennium: Czy Warto Podpisać Ugody?

Kredyt w frankach szwajcarskich to niemałe wyzwanie dla wielu...

Optymalizacja Rat Kredytu Frankowego: Jak Zawiesić Spłatę w Kilka Tygodni?

Frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty frankowe, mogą obecnie zmagać...

Kluczowe wydarzenia dla Frankowiczów w TSUE 15 czerwca 2023

15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)...