Zwycięstwo: FRANKOWICZA

ING BANK

IV Ca 868/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Okręgowy w Katowicach


Opis Sprawy:

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (II instancji) z 04 03.2020, sygn. IV Ca 868/19. ING Bank Śląski Odfrankowienie spłaconego kredytu indeksowanego do CHF i zwrot nadpłaconych rat w wysokości 64,437,73 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (II instancji) z 04 03.2020, sygn. IV Ca 868/19.

Apelacja Banku od wyroku SR Katowice- Zachód sygn. I C 1239/17.

Wyrok jest PRAWOMOCNY