Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

V Ca 2338/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

V Ca 2338/19


Opis Sprawy:

mBank odfrankowienie spłaconego kredytu indeksowanego do CHF i zwrot nadpłaconych rat

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (II instancji) z 26.02.2020, sygn. V Ca 2338/19. Skład: SSO Jerzy Kiper (spr.), Zbigniew Podedworny, Wiesława Śmich.

Apelacja Banku od wyroku SR dla Warszawy – Śródmieścia, sygn. I C 1632/18- oddalona.

Bank kwestionował status konsumenta powoda wskazując, że sąd I instancji nie wyjaśnił, czy pozwana zaliczała odsetki od kredytu do kosztów prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Sąd oddalił ten zarzut, gdyż oceny statusu konsumenta należy dokonywać na dzień zawarcia umowy i badać sytuację życiową konsumenta w świetle zawieranej umowy. Powódka zawarła kredyt w celu refinansowania poprzedniego kredytu, z którego wybudowała dom i w nim mieszkała wraz z rodziną.