Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

III Ca 2298/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Okręgowy w Łodzi


Opis Sprawy:

Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. III Ca 2298/19 (skład: M. Witoszyńska, W. Borten, M. Sosińska-Halbina spr.) – proces zapoczątkowany w I połowie 2014 r. dotyczył wyłącznie klauzuli zmiennego oprocentowania; wyrok sądu I instancji zasądzał zwrot ok. 20 tys zł nadpłaconych rat odsetkowych pobranych na podstawie umowy kredytu dawnego BRE Bank S.A. starego portfela; Sąd Okręgowy oddalił apelację mBanku; wyrok prawomocny (drugiej instancji); bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna do SN.