Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

I ACa 104/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

Wyrok z dnia 28.01.20 syg. akt: I ACa 104/19. Sąd Apelacyjny w Warszawie
Unieważnienie umowy kredytu mBank

Apelacja od I c 207/18

http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/details/$N/154505000000303_I_C_000207_2018_Uz_2018-12-10_001?fbclid=IwAR2N53NbVw3SZen5XL3dOOvGZM-zeQyetRuRUfFfbyAMC_hwKsJPi0B-dM0

Pozew o ustalenie nieważności umowy.
Powódka mimo nadpłaty ma interes prawny w ustaleniu nieważności!
Abuzywnosc zapisów rażąco narusza interes konsumenta. Nie można uzupełnić umowy. Tylko za zgoda konsumenta. Umowa nie jest umowa wzajemna.