mBank prawomocne unieważnienie kredytu I ACa 52/18

Data:

8.07.2020 mBank PRAWOMOCNIE przegrywa pozew o ustalenie, umowa NIEWAŻNA, Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 52/18

I ACa 52/18
SA w składzie:
SA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska (przew., spr.),
SA Katarzyna Polańska-Farion,
SA Beata Byszewska.
Apelacja powoda od wyroku SO w Warszawie I C 327/17 z 6 listopada 2017 r. 
SA ustalił nieważność umowy o pożyczkę hipoteczną MultiPlan z 2008 r.
Apelacja jest uzasadniona. Powód miał interes prawny w ustaleniu nieważności. Pożyczka nie została jeszcze spłacona, pozwany pobiera raty od powoda uznając umowę za ważną, więc powództwo o zapłatę nie rozwiązywałoby sporu. Zdaniem SA jedynym skutecznym sposobem rozwiązania sporu jest żądanie ustalenia nieważności umowy, ten wyrok dopiero definitywnie rozstrzygnie kwestię nieważności umowy.
Umowa zwierała klauzule niedozwolone w których odwołano się do tabel kursowych – kursy kupna i sprzedaży BRE Banku. Art. 385 (1) kc. – klauzule nie istnieją. Zarówno TSUE jak i SN uważają, że te klauzule określają główny przedmiot umowy. Nie są sformułowane w przejrzysty sposób, więc można je ocenić pod kątem abuzywności. Rację ma powód, że ich wyeliminowanie powoduje upadek umowy, nie ma norm dyspozytywnych, którymi można je zastąpić co zostało przesądzone w wyroku C-260/18 do czasu którego SA zawiesił to postępowanie. Należy uwzględnić przede wszystkim interes konsumenta, nie można zastępować klauzul nieuczciwych jeśli godzi to w interes konsumenta. Wyrok C-260/18 wyraźnie to powiedział. Strony nie doszły do porozumienia w kwestiach, które konstruują umowę, więc musi ona upaść. Dlatego powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kancelarie Frankowe sp. z.o.o. i odszkodowawcze zostaną zlikwidowane?

Kancelarie Frankowe sp. z.o.o. i odszkodowawcze zostaną zlikwidowane? Po...

Wykreślenie hipoteki i kredyt we frankach

Rok 2022 okazał się przełomowy pod względem składanych pozwów, dotyczących...

Usunięcie WIBOR z umowy i zmniejszenie rat kredytu – już możliwe?

Oprocentowanie kredytów hipotecznych to temat, który w ostatnich miesiącach...

Pozew zbiorowy za kredyt we frankach czy warto?

Frankowicze decydujący się na walkę z bankiem na drodze...