Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 473/18) w sprawie przeciwko mBank uznał, że umowa kredytu waloryzowanego oraz aneks “przewalutujący” kredyt złotowy na kredyt waloryzowany są nieważne, gdyż klauzule indeksacyjne a także postanowienia dotyczące UNWW są nieuczciwe, a bez mechanizmu indeksacji umowy oraz aneksu nie można wykonywać dalej. Sąd oddalił powództwo o zapłatę (teoria salda).