Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank

VI ACa 248/19

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 27.11.2019 r., VI ACa 248/19. SA

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że kredyt denominowany, mimo że określony w chf, jest kredytem udzielonym w złotych. Z motywów ustnych wynika, że do takiego wniosku sąd doszedł stosując podstawowe przepisy kodeksu cywilnego. W rezultacie słusznie uznał, że zamiarem stron było udostępnienie kredytobiorcy złotówek a nie franków. Zdaniem Sądu nie ma podstaw do traktowania inaczej kredytów indeksowanych i denominowanych. Sąd uznał klauzule przeliczeniowe za niedozwolone, których nie da się zastąpić. W rezultacie uznał, że wpłacone przez kredytobiorcę środki w CHF są świadczeniem nienależnym i utrzymał wyrok sądu I instancji nakazującym je zwrócić. O nieważności umowy nie wspominał, więc na szczegóły należy poczekać do uzasadnienia pisemnego. Wyrok wydany w sprawie VI Aca 248/19 dotyczył kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank.