Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

I ACa 952/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Łodzi


Opis Sprawy:

Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z 16.12.2019r., I ACa 952/18.

Proces trwał 4 lata w dwóch instancjach, Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie I ACa 952/18 oddalił apelację mBanku od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 27 kwietnia 2018 r. (sygn. II C 68/16). Kredytobiorcy otrzymają z banku przeszło 75 tys. zł nadpłaty + odsetki

Wyrok I instancji oparty był na uznaniu mechanizmu indeksacji za niewiążący z pozostawieniem stałego kursu CHF z daty uruchomienia kredytu. Sąd Apelacyjny uznał, że wyrok jest zgodny z prawem