Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PKO BP

V Ca 1979/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 20.11.2019 r., akt sygn. V Ca 1979/18. Prawomocny korzystny wyrok w sprawie kredytu denominowanego. Sąd uznał umowę za ważną, ale ze względu na abuzywność klauzuli wyliczającej wypłacaną sumę PLN stwierdził, że umowa nie wykreowała zobowiązania do wypłaty kredytu w złotych. W rezultacie ocenił, że wypłacone środki pieniężne w złotych należy uznać za świadczenie nienależne. Z racji zaś tego, że bank innego świadczenia nie spełnił umowę należało uznać za niewykonaną.