Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

XXVII Ca 1707/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny


Opis Sprawy:

Prawomocny wyrok sądu w Warszawie w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko mBank S.A.
Sąd prawomocnie ustalił, że zawarta między stronami umowa kredytu powiązanego z CHF jest nieważna i na tej podstawie zasądził od pozwanego banku na rzecz konsumenta zwrot wszystkich dochodzonych przez niego wpłat. Zasądzono wpłaty pomimo, że kapitał kredytu nie został jeszcze spłacony. Apelacja banku została oddalona w całości.
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXVII Cywilny Odwoławczy z 21.10.2020 roku, sygnatura akt XXVII Ca 1707/19.